Danh bạ nội bộ UNITEX VN
Tel Sale: 0274 3 766 394 - 398, Factory: 0274 3 766 395 - 397
四廠要向三廠撥打電話,請按 **2 + 內部電話 - Xưởng 4 gọi xưởng 3 nhấn **2 + số nội bộ
三廠要向四廠撥打電話,請按 * + 內部電話 - Xưởng 3 gọi xưởng 4 nhấn * + số nội bộ
Bộ phận Tên tiếng hoa Họ tên Tên Eng Bộ phận Chức vụ Số điện thoại Số máy nội bộ Họ tên Email
工廠 Xưởng 陳氏香 Ms Thơm 管理部 副理 0979054036 138 Trần Thị Thơm, Axiang axiang.tran@utxgroup.com
工廠 Xưởng 林燕 Ms Yến 品檢 副理 0963496538 128 Lin Yan, Mary mary.lin@utxgroup.com
工廠 Xưởng 江國輝 Mr Huy 生產部 副理 0783616180 118 Jiang Guo Hui, Sam sam.jiang@utxgroup.com
工廠 Xưởng 陳耀樑 Mr Lương Kairi 產品室 副理 0984837700 168 Lý Diệu Lương kairi.ly@utxgroup.com
工廠 Xưởng 吳俊賢 Mr Ngô 管理部 副理 0342666068 158 Wu Chun Hsien max.wu@utxgroup.com
工廠 Xưởng 黃耀龍 Mr Huỳnh Allen 產品室 副理 0398320868 148 Huang Yao Lung allen.huang@utxgroup.com
工廠 Xưởng 武进城 Mr Thành Mel 管理部 驗廠文員 0966027650 201 Vũ Tiến Thành adm06.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 阮明皇 Mr Hoàng Lati 管理部 IT 文員 0398936410 216 Nguyễn Minh Hoàng mis01.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 阮氏心 Ms Tâm 管理部 會計員 0907780466 223 Nguyễn Thị Tâm acc02.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 陳氏來 Ms Lại 管理部 會計員 0764333435 206 Trần Thị Lại acc03.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 阮氏桃 Ms Thảo 管理部 會計員 0914603531 222 Nguyễn Thị Thảo acc01.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 黎氏垂莊 Ms Trang 管理部 出納員 0903177124 214 Lê Thị Thùy Trang acc04.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 謝清海 Mr Hải 管理部 報關 0973465772 215 Tạ Thanh Hải adm04.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 黎氏紅鮮 Ms Tươi 管理部 報關 0908684466 207 Lê Thị Hồng Tươi adm03.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 武红商 Ms Thương 管理部 助理 0378390891 225 Vũ Hồng Thương adm05.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 梁玉蓮 Ms Liêng 管理部 助理 0775082328 224 Lương Ngọc Liêng qua01.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 范氏玄珠 Ms.Châu 生產部 生管 0938630609 219 Phạm Thị Huyền Châu pla07.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 鄧氏艷福 Ms Phúc 生產部 生管 0968431141 218 Đặng Thị Diễm Phúc pla05.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 李金香 Ms Hương 生產部 生管 0943970449 210 Lỷ Kim Hương pla01.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 阮氏竹莉 Ms Ly Sugar 產品室 助理 0938565618 205 Nguyễn Thị Trúc Ly pla06.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 張月嬌 Ms Kiến 生產部 採購 0824714353 217 Chiêng Nguyệt Kiến pla02.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 劉德嬌 Ms Kíu 生產部 生管 0985126705 202 Hồ Tắc Kíu pla03.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 范氏依娜 Ms Na 產品室 助理 0972325781 213 Pham Thi Y Na log02.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 林廣梅 Ms Mai 產品室 助理 0936647405 212 Lâm Cỏn Mùi log03.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 賴氏花 Ms Hoa 產品室 助理 0355935094 204 Lai Thi Hoa log01.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 吳氏金玄 Ms Huyền 管理部 文員 0329387788 209 Ngô Thị Kim Huyền adm02.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 林朝欣 Ms Hân 生產部 文員 0387760565 211 Lâm Triệu Hân pla09.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 生產部 文員 203 pla08.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 林安琪 Ms Kỳ Angel 管理部 人事 0946742228 200 Lâm An Kỳ adm01.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 品保部 課長 228 qua03.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 何祖釗 Mr Siêu 品保部 專員 0706009866 229 Hồ Cỏng Siêu qua04.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 鍾永祺 Mr Kỳ 產品室 倉管 0772725523 Chung Khey log04.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 阮氏美玲 Ms Linh 品保部 專員 0387619174 Nguyễn Thị Mỹ Linh qua05.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 管理部 專員 208 adm07.vn@utxgroup.com
工廠 Xưởng 陳建平 Mr Bình 生產部 資深專員 0908039519 Gịp Kiến Bình pla04.vn@utxgroup.com
香港國聯 - +852 26153288
力頓工廠 - +86 75527312276
嘉聯工廠 - +86 57384779558
益聯工廠 - +86 75529934158
會議室 - 178
辦事處 Văn phòng đại diện 區總經理 Andy 業務部 總經理 138 Andy Au andy.au@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 張經理 Dickson 業務部 經理 VN: 0983983852 CN: 18682319267 HK: 96189288 128 Dickson Cheung dickson.cheung@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 蔡文浩 Larry R&D 0984333148 118 Larry larry.choi@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 劉道安 Joshua R&D 0973815351 118 Joshua joshua.liu@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 何淑芬 Ms Phân Kelly 行政部 行政秘書 0984832828 208 Hà Thục Phân kelly.ha@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 刘波 Mr Liu Michael 業務部 組長 0984853610 218 Michael bo.liu@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 范氏玉微 Ms Vy Vy 業務部 組長 0989390699 228 Phạm Thị Ngọc Vy ngocvy.pham@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 韓先生 Mr Han Elvin 業務部 組長 0985127673 238 Elvin Han elvin.han@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 廖慶偉 Mr Quý Kingway 業務部 業務副組長 0908691523 248 Liêu Quý kingway.lieu@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 张嘉洳 Ms Như Chloe 行政部 助理 0523320268 303 Trương Gia Như sas29.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 陳氏碧芳 Ms Phương Hebe 業務部 助理 0386114438 300 Trần Thị Bích Phương sas22.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện Ms Bích Bonnie 業務部 助理 0912880323 301 Nguyễn Thị Ngọc Bích sas27.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 武氏映紅 Ms Hồng Rose 業務部 助理 0982127954 302 Vũ Thị Ánh Hồng sas05.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 阮氏红梨 Ms Lê Amy 業務部 助理 0352369466 304 Nguyễn Thị Hồng Lê sas14.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 陳如嫣 Ms Yên Susan 業務部 助理 0901373481 312 Trần Như Yên tam.tran@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 許林傑 Mr Kiệt 技術部 技術員 0909989375 306 Hứa Lâm Kiệt tech.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 陳氏寶簪 Ms Trâm Jessi 業務部 助理 0919092513 307 Trần Thị Bảo Trâm sas21.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 阮海登 Mr Đăng James 業務部 助理 0964555637 308 Nguyễn Hải Đăng james.nguyen@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 刘玄庄 Ms Trang Ivy 業務部 助理 0973708108 309 Lưu Huyền Trang sas18.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 武氏青草 Ms Thảo Hani 業務部 助理 0969539700 310 Vũ Thị Thanh Thảo sas26.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 阮氏金童 Ms Đồng Cynthia 業務部 助理 0788741306 311 Nguyễn Thị Kim Đồng sas09.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 鄧氏玉水 Ms Thuỷ Jessica 業務部 助理 0767894073 312 Đặng Thị Ngọc Thủy sas11.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 劉潔莹 Ms Dinh Jinny 業務部 助理 0775083862 313 Lưu Khiết Dinh sas12.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 吳福通 Mr.Thông Tony 業務部 助理 0388177298 315 Ngô Phước Thông sas16.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 陳南英 Mr Anh Albert 業務部 助理 0869919139 316 Trần Nam Anh sas24.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 裴氏秋草 Ms Thảo Joy 業務部 助理 0978812203 317 Bùi Thị Thu Thảo sas02.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 胡氏清翠 Ms.Thúy May 業務部 助理 0925925568 318 Hồ Thị Thanh Thúy sas19.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 阮氏华 Ms Huê Helen 業務部 助理 0785887985 319 Nguyễn Thị Huê sas03.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 范氏秋庄 Ms Trang Tina 業務部 助理組長 0705682968 320 Phạm Thị Thu Trang sas10.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 阮氏紅圓 Ms Viên Vivian 業務部 助理 0358432902 321 Nguyễn Thị Hồng Viên sas20.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 陳氏如心 Ms Tâm Sam 業務部 助理 0909920976 322 Trần Thị Như Tâm sas07.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 武氏红芳 Ms Phương Jena 業務部 助理 0968291210 323 Vũ Thị Hồng Phương sas15.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 范碧莲 Ms Liên Mia 業務部 助理 0965310308 325 Phạm Bích Liên sas17.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 郭玉娟 Ms Quyên Ruby 業務部 助理 0933093306 326 Ko Ngọc Quyên sas13.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 嚴玉珍 Ms Chánh Jane 業務部 助理組長 0362880907 327 Nim Ngọc Chánh sas06.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 阮氏孝 Ms Hiếu Eira 業務部 助理 0978661427 328 Nguyễn Thị Hiếu sas28.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 郭氏映红 Ms Hồng Aley 業務部 助理 0388752097 329 Quách Thị Ánh Hồng sas04.vn@utxgroup.com
辦事處 Văn phòng đại diện 阮氏金瑄 Ms Tuyến Tyra 業務部 助理 0909639059 330 Nguyễn Thị Kim Tuyến tyra.nguyen@utxgroup.com